מלחמים מיניאטורים

0045bdg.jpg
מלחם מינור
0015bdh.jpg
מלחם מיניטיפ