מדפסות משחת הלחמה

VP-P1-WS.jpg
VERSAPRINT P1
VP-S1-WS.jpg
VERSAPRINT S1